Blog

  /  Blog

ELTiS®, ortaöğretim öğrencileri için uygulanabilen uluslararası bir seviye tespit sınavıdır.

PLEP® Pre Intermediate Level English Proficieny Test İle Çok daha yüksek skorları garantileyin!

KUDEP® öğrencilerin kültürlerarası değişim programlarına başvurabilmek için attıkları ilk adımdır.

Yurtdışına İlk Adım İçin Faydalı Bilgiler

 • Kanada, İngiltere, Amerika ve Avrupa ülkeleri yurtdışında eğitim akla geldiğinde ilk düşünülen ülkelerdir. Anadilin İngilizce olarak temellenmesi ve akademik yaklaşımların yanında kültürel ve sanatsal oluşumların yüksek oranda etkili olması söz konusu ülkelerin tercih edilme oranlarını oldukça yükseltmektedir. Türkiye’de artan

 • Amerika’da okumak artık yalnızca üniversite için düşünülebilecek bir seçenek olmaktan çıktı. Pek çok aile yaşam şartları göz önünde bulundurulduğunda çocuklarının lise eğitimi için Amerika’yı tercih etmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri Amerika’da lise okumanın, aynı ülkedeki üniversite eğitiminin kapısını aralaması

 • Amerika’da eğitim, yurtdışı denince ilk akla gelen şeylerden biridir. Ancak bu yönelimin maddi olarak oldukça büyük sonuçlarının olduğu da bir gerçektir. Özellikle eğitim masraflarına eklenen yaşam giderleri sınırları oldukça zorlamaktadır. Bu bakımdan pek çok öğrenci eğitim bursu almanın yollarını aramaya

 • Eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen pek çok öğrencinin hayali teknolojiye ayak uydurarak gelecek için sağlam temeller atmaktır. Yurtdışında nitelikli bir eğitim ise uzun yıllardır kalıplaşmış olan lisans eğitiminin dışına çıkmıştır. Son yıllarda özellikle yurtdışında lise eğitimine duyulan ilgi git gide

 • Bir şirketin gelişip güçlenme sürecinde dönemsel olarak olanaklarını ve çalışanlarını bu değişim sürecine adapte edebilmek için bir takım uygulamalara ihtiyacı var. Eğitim ve seminerlerin yanı sıra, elindeki mevcut imkanları ve süreci değerlendirebilme yollarından biri de bir takım test ve sınav

 • Dil yeterliliği günümüzde pek çok eğitim ve hatta kariyer hedefinin olmazsa olmaz parçası. Yurtdışında eğitim görmek için zorunlu olan dil yeterlilik sınavları artık her alanda karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla dil yeterliliği ölçen sınav hazırlama konusu başlı başına hayata doğrudan etki eden

 • Sadece alanında yetkin bir diploma ya da ilgili bankanın belirlediği kriterlere sahip olmanın işe giriş için yeterli olmadığı biliniyor.

 • Günümüzde büyük ölçekli şirketlerin performans ve verim arttırmak amacıyla dönem dönem yararlandıkları çeşitli yöntemler yer var. Eğitim ve seminerlerin yanı sıra, elindeki mevcut imkanları ve personel performanslarını değerlendirebilme yollarından biri de bir takım test ve sınav teknikleriyle bunu zamanında tespit

 • İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak adlandırılan AP programı, ABD’de uygulanan ve oradan bütün dünyaya yayılım gösteren kapsamlı bir programdır. Amerika dışında 60 ülkede uygulanan program, öğrencilerin lise döneminde üniversite seviyesinde dersler almalarını ve üniversite eğitiminde bu derslerden muaf olmalarını sağlamaktadır.

 • 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanan iki yıllık üniversite öncesi bir program olan IB öğrencileri üniversiteye hazırlayan akademik bir programdır. Öğrencilerin sosyal ve entelektüel gelişimini arttırmak ve belli bir sisteme oturtmak amacı taşıyan program uluslararası tanınırlığa sahiptir. Yaklaşık olarak 100

 • IELTS yurtdışında yaşama, eğitim ve çalışma amacı güden bireyler için özel bir önem teşkil etmektedir. İngilizce kullanım becerisini 4 alan üzerinden ölçen test, okuma, yazma, dinlediğini anlama ve konuşma alanlarındaki yetkinlik düzeyini belirlemektedir. IELTS, tüm dünya üzerinde 10.000’i aşkın kurum

 • Dünyaya farklı bakmak, başka olasılıkları ve yaşam biçimlerini görmek için müthiş bir fırsat sunan kültürlerarası değişim programları birçok gencin daha geniş ufuklara sahip olmasını ve akademik, kişilik anlamlarında değişmelerini sağlıyor. Kültürlerarası Lise Değişim Programı sınavı da bu amaçla yönünü belirleyen öğrencilere

 • SSAT (Ortaokul ve Lise Giriş Sınavı) olarak bilinen ve 5. ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin yeterliliğini ölçen çoktan seçmeli bu sınav, öğrencilerin yaş ve eğitimlerine göre derecelendirilerek yapılır. Yurtdışında okumak isteyen ortaokul ve lise öğrencileri, klasik sınav anlayışındaki gibi birçok

 • SSAT sınavı ortaokul ya da lise döneminde yurtdışındaki okullarda okumayı tercih eden öğrenciler için zorunlu bir beceri sınavıdır. Diğer sınavların aksine SSAT sınavı beceri ve kavrama yeteneğini tespit etmek üzere yapılır. Yüksek başarı notu alarak derslerinde iyi olan öğrencilerin salt

 • SSAT Testi kullanma kılavuzu, elemantary, middle ve upper olmak üzere üç gruba göre ayrı hazırlanır. Bu üç grup yaş ve sınıf durumlarına göre belirlenir. , “Elemantary 3 ve 4. Sınıflar; Middle 5 ve 7. Sınıflar; Upper 8 ve 11. Sınıflar”

 • SSAT hedefi yurt dışındaki kolejlerde okumak olan öğrenciler için yurtdışındaki belli okulların gerekli gördüğü bir yeterlilik sınavıdır. SSAT sınavına 5. ve 11. sınıflarda okuyan herkes girebilir. Okuldaki sınavlarda aldığı başarı notunun bu sınavla ilişkisi olduğunu belirtmek gerekiyor. SSAT tamamen kavrama becerisi ve

 • Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı olarak bilinen ELTiS®, yurtdışına gidecek öğrencilerin oradaki İngilizce dersleri kavrama potansiyelini, sahip oldukları İngilizce ile orada eğitim görüp göremeyeceklerini tespit eder. Birçok okulun yeterlilik için gerekli gördüğü ELTiS® sınav soruları “listening”, “reading” olarak iki bölümde

 • Lise eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrenciler için Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı olarak bilinen ELTiS®, İngilizce dersleri kavrama potansiyelini, sahip oldukları İngilizce ile orada eğitim görüp göremeyeceklerini tespit eder. Birçok okulun yeterlilik için gerekli gördüğü bu resmî sınavda

 • Uluslararası eğitim programlarına başvuru için yurt dışındaki okulların birçoğu yeterlilik tespiti için ELTiS® sınavının resmi sonuçlarını talep etmektedir. ELTiS® sınavı dahilinde öğrenciler İngilizce dinleme (listening) ve okuma (reading) bölümlerindeki yetkinliklerini ortaya koymaları bekleniyor. Bu sonuca göre ELTiS® sınavını kabul eden liseler

 • ELTiS® test kullanma kılavuzu aynı zamanda sınavın içeriği olan iki bölümden oluşuyor: Dinleme ve Okuma bölümleri farklı içeriklerden oluşarak iki bölümde değerlendirme yapıyor. Dinleme bölümünde 24 test sorusu ve Okuma bölümünde 26 test sorusu vardır. ELTiS® testi kullanma kılavuzu genel olarak testin

 • ELTiS® sınavı uluslararası İngilizce yeterlilik isteyen ülkelerde okumak için gerekli bir aşamadır. Bu sınavdan alınacak puanlara göre tercih edilen ülkedeki eğitim fırsatlarını belirlemek mümkün. ELTiS® sınavına isteyen herkes girebilir. ELTiS® testi başvuru koşullarına göre ilk atılması gereken adım hangi okul

 • Türkiye ve dünyada akaryakıt sektörü çalışanlarının katıldıkları bu sınav branşlarına göre uzmanlıklarını sertifikalandırmaları için sunulmaktadır. Tank, arıtım, gözetim birimleri gibi bölümlerde görev alan sektör uzmanları görevlerini danışmanlık, ihalelere katılma yetkilerine de sahip olarak devam ettirmektedirler. API, ABD ekonomisinin yaklaşık %8’lik dilimini

 • CISI sertifikasına sahip olan finans sektörü uzmanları, dünyadaki ülke yönetimlerinin ve firmaların saygınlığını koruyan ve kamuyla güvenilir ve açık bir düzeyde iletişim kurabilecek bir organizasyonun parçası olabilmektedirler. Bireysel ve kurum bazlı yapılan uygulamalarda sertifika almaya hak kazanan adaylar, kurumlarını uluslararası

 • LEED sertifikasyon programına dahil olan yüksek mimarlar, Türkiye’de ve uluslararası kurumlarda kariyer hedeflerini yükseltirken sektörlerinde de dikkat çeken bir pozisyona ulaşmaktadır. Bireysel anlamda mesleki uzmanlığı belgeleyen bu sertifikaya dünya üzerinde az sayıda mimar sahip olabilmektedir. Tesislerin enerjiyi kaliteli ve verimli kullanıp

 • Avrupa söz konusu olunca bilim, edebiyat, sanat, matematik gibi birçok alanda tarih boyunca yaşanan yenilikleri göz ardı etmek mümkün değildir. Bu köklü geleneklerin mirasçılarından biri de tahmin edilebileceği üzere İtalya’dır. Türkiye gibi Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerden biri olan “Çizme”, yüzyıllar

 • Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’in ardından dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi konumunda yer alan, aynı zamanda birçok kriterin yardımıyla ortaya çıkarılan “en gelişmiş ülkeler” sıralamasında 12. basamakta yer bulan Japonya, ağır yara aldığı 2. Dünya Savaşı’nın ardından başlattığı sanayi atılımıyla

 • Tam 9 ülkeyle sınırı bulunan Almanya, kültürel ve tarihi bağlarımız nedeniyle bizlerin de çok yakından tanıdığı bir ülkedir. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahip Almanya, neredeyse %100’e ulaşan okuryazar nüfusuyla Avrupa’nın en yüksek eğitim seviyesine sahip ülkelerinden biri olma özelliğini taşır.

 • Birleşik Krallık’ın yoğun nüfuslu ülkesi olan İngiltere, uluslararası öğrencilere yalnızca ülkenin köklü ve prestijli eğitim kurumlarında değil, her köşesinde sanat, estetik, mimari, yiyecek-içecek kültürü eğitimi veren sokakları ve tarihi ile adeta bir açık hava eğitim kurumu olma niteliğini taşır. Özellikle

 • Birçok farklı alanda ve anlamda Avrupa’nın ve hatta dünyanın tam merkezinde yer alan ve başkenti Bern olan İsviçre, 8 milyonluk nüfusu tarafından ülke genelinde konuşulan tam dört resmi dille (İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Romanşça) kozmopolit yapısını ortaya koymaktadır.

 • Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik mottosu üzerine inşa edilen Fransa, başta Paris’teki Eyfel Kulesi, Notre Dame Katedrali, Louvre Müzesi, Montmartre, Seine nehri, Versailles Sarayı olmak üzere, kültürel, tarihi ve doğal güzellikleriyle tüm dünyadan birçok insanın görmek ya da yaşamak için hayaller kurduğu

 • Gerek doğal ve tarihi güzellikleri gerekse de zengin kültürel değerleriyle İspanya, dünya turizm sıralamasında Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından 2013 yılında misafir ettiği tam 60 milyon turistle üçüncü sıradaki yerini korumayı başarmıştır.

 • Globalleşen dünya ve kalkan sınırlarla birlikte artık yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin seçenekleri en üst seviyeye çıkmış durumdadır. Bununla beraber, yurtdışında eğitimin ilk göz ağrısı olan Amerika hala popülaritesini korumakta ve tüm dünyadan öğrencilerin ilk tercihi olmaya devam etmektedir.

 • Rusya’dan sonra dünyanın en büyük ülkesi olan Kanada, tüm dünyadan özellikle genç nüfusun her geçen gün daha fazla ilgi gösterdiği yerlerden biridir. Gerek ülkenin batısının outdoor sporlara gönül verenlerin iştahını kabartan özelliklere sahip olması gerekse de Kanada’nın hâlihazırdaki diğer kültürel,

 • Lisansüstü eğitim hedeflerinizi gerçekleştirmede önemli bir adım olan GRE sınavları farklı alanlardaki becerilerinizi ölçmektedir. Sınav sonuçları okulların talep ettiği alanlara özel olarak gönderilebilmektedir. Türkiye’de uygulanan ALES sınavının yurtdışına yönelik eşdeğeridir. GRE temelde üç alan üzerine odaklanmaktadır. Sözel Akıl Yürütme: Sözel alan üzerine

 • Her sektörden proje uzmanlarının ve yöneticilerinin katıldığı PMP ® sınavı tüm dünyadaki Prometric merkezlerinde en sık uygulanan mesleki uzmanlık sınavlarından biridir. Adaylar katıldıkları bu sınav ile kariyerlerinde hedef belirlerken, kurum içi yetkilerinin artması ile ihalelere katılma, uluslararası projelerde görev alma yetkilerine

 • Uluslararası düzeyde özel lise ve üniversite başvurularında okullar ve kurumlar tarafından kabul eden TOEFL, dünyada en çok uygulanan akademik İngilizce seviyesini belgeleyen sınavdır. TOEFL sınavı, İngilizceyi üniversite seviyesinde kullanma ve anlama yeteneğinizi ölçer. Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinizi akademik görevleri

 • Globalleşen dünya bilgi akışını baş döndürücü bir hıza oluştururken, bir yandan da şirketlerimizin ve çalışanların ihtiyaçları her geçen gün daha da arttırıyor. Yakın bir zamana kadar iyi seviyede İngilizce bilmek yabancı dil anlamında gerekli ve yeterli bir kriterken, ülkeler arası

 • TOEIC Dinleme ve Okuma TOEIC Dinleme ve Okuma Sınavı, İş İngilizcesindeki yetkinliği doğru olarak ölçmek için kullanılan objektif bir sınavdır. Bu alanda tüm dünyada en çok talep gören ve uygulanan sınav, ETS'nin işletmeler için özel olarak tanımladığı bir testtir. İş çevresinde

 • Kariyerinize ilk adımı TOEIC Bridge ile atın! Günlük iş yaşamında gerekli İngilizce seviyesine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bunu objektif ve güvenilir TOEIC ile öğrenebilir, eksik kaldığınız yerleri hızla tamamlayabilirsiniz.

 • PLEP® Pre Intermediate Level English Proficieny Test PLEP®, ortaöğretim öğrencileri için uygulanabilen uluslararası bir seviye tespit sınavıdır. Öğrencilerin, İngilizce bilgisini ölçmek, sınav becerilerini artırmak ve öğrencileri eğitim- öğretim hayatları boyunca sıkça karşılaşacakları İngilizce sınavlarına hazırlamak ve kültürlerarsı öğrenci değişim programlarına başvuru yapmak

 • TOEFL iBT® sınavı, İngilizceyi üniversite seviyesinde kullanma ve anlama yeteneğini ölçen dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin akademik yetkinlikle ne kadar ilişkilendirildiğini tespit eden bir sınavdır.

 • Canadian Institute of Education Testing, Kanada Eğitim Bakalığı bünyesinde, uluslararası öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemek amacı ile geliştirilmiş olan ölçümleme sistemidir.

 • ISEE – Independent School Entrance Exam (Bağımsız / Özel Okul Giriş Sınavı), ortaöğretim kurumlarına giriş değerlendirmesi yapan, Amerika’daki birçok bağımsız okul tarafından öğrencilerin kabul süreçlerinde kullanılan giriş sınavıdır.

 • SAT - Scholastic Aptitude Test, özellikle Amerika ve Kanada’da lisans eğitimi almak isteyen Amerikalı ve yabancı öğrencilerin Sayısal, Sözel ve Yazma becerilerini ölçümleyen ve College Board tarafından yürütülen bir başvuru sınavıdır.

 • KUDEP Sınavı, öğrencilerin kültürlerarası değişim programlarına başvurabilmek için attıkları ilk adımdır. Kültürlerarası Değişim Programları, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin bir ay, bir dönem ya da bir akademik yıl boyunca yurtdışında eğitim almalarını sağlayan programlardır.

 • ELTiS® testi bizden alın, kazançlı çıkın! ELTiS®, ortaöğretim öğrencileri için uygulanabilen uluslararası bir seviye tespit sınavıdır. Öğrencilerin, İngilizce bilgisini ölçmek, sınav becerilerini artırmak ve öğrencileri eğitim- öğretim hayatları boyunca sıkça karşılaşacakları İngilizce sınavlarına hazırlamak ve kültürlerarası öğrenci değişim programlarına başvuru

Uluslararası sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşın! Online Kayıt