Kurumsal Yabancı Dil Hizmetleri

Kurumlar uluslararası sınavlara hazırlık anlamında her zaman duydukları destek ihtiyacını artık American Coaching Center’ın ‘Kuruma Özel’, hatta kurum içerisinde ‘Kişiye Özel’ olarak tasarlanan hizmetleri ile karşılıyor

  • Globalleşen dünya bilgi akışını baş döndürücü bir hıza oluştururken, bir yandan da şirketlerimizin ve çalışanların ihtiyaçları her geçen gün daha da arttırıyor. Yakın bir zamana kadar iyi seviyede İngilizce bilmek yabancı dil anlamında gerekli ve yeterli bir kriterken, ülkeler arası

  • SSAT Testi kullanma kılavuzu, elemantary, middle ve upper olmak üzere üç gruba göre ayrı hazırlanır. Bu üç grup yaş ve sınıf durumlarına göre belirlenir. , “Elemantary 3 ve 4. Sınıflar; Middle 5 ve 7. Sınıflar; Upper 8 ve 11. Sınıflar”

  • İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak adlandırılan AP programı, ABD’de uygulanan ve oradan bütün dünyaya yayılım gösteren kapsamlı bir programdır. Amerika dışında 60 ülkede uygulanan program, öğrencilerin lise döneminde üniversite seviyesinde dersler almalarını ve üniversite eğitiminde bu derslerden muaf olmalarını sağlamaktadır.

  • Günümüzde büyük ölçekli şirketlerin performans ve verim arttırmak amacıyla dönem dönem yararlandıkları çeşitli yöntemler yer var. Eğitim ve seminerlerin yanı sıra, elindeki mevcut imkanları ve personel performanslarını değerlendirebilme yollarından biri de bir takım test ve sınav teknikleriyle bunu zamanında tespit

  • Sadece alanında yetkin bir diploma ya da ilgili bankanın belirlediği kriterlere sahip olmanın işe giriş için yeterli olmadığı biliniyor.

  • Dil yeterliliği günümüzde pek çok eğitim ve hatta kariyer hedefinin olmazsa olmaz parçası. Yurtdışında eğitim görmek için zorunlu olan dil yeterlilik sınavları artık her alanda karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla dil yeterliliği ölçen sınav hazırlama konusu başlı başına hayata doğrudan etki eden

  • Bir şirketin gelişip güçlenme sürecinde dönemsel olarak olanaklarını ve çalışanlarını bu değişim sürecine adapte edebilmek için bir takım uygulamalara ihtiyacı var. Eğitim ve seminerlerin yanı sıra, elindeki mevcut imkanları ve süreci değerlendirebilme yollarından biri de bir takım test ve sınav

Uluslararası sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşın! Online Kayıt