Hukuk İngilizcesi

Hukuk İngilizcesi A1

Hukuk alanında da artık birçok meslek grubu gibi İngilizce yetkinlik aranmaktadır. Firmalar, hukuk büroları uluslararası anlamda varlık gösterdiğinde çalışanlarından belli seviyelerde İngilizce talep etmektedir. Salt hukuk terimlerine bu dilde de hakim olabilmek için Hukuk İngilizcesi A1 seviyesi ile başlanmaktadır. Elbette literatürün ve İngilizce Hukuk gereksinimi duyan kariyer noktalarının talep, yönlendirmeleri doğrultusunda diğer seviyelere de gereksinim duyulmaktadır.
Hukuk İngilizcesi A1 seviyesi eğitimlerinin ardından girilecek olan sınavlarla seviyelerin diğerleri de geliştirilmekle birlikte tercih edilen çalışma alanları netleşmektedir.

Hukuk İngilizcesi A2

A1 seviyesi sınavından başarıyla geçen kişi Hukuk İngilizcesi A2 ile terminolojiye giderek daha fazla hakim olmakla birlikte müzakere becerilerini de geliştirmeye başlamaktadır. Ticari ve hukuksal sözleşme hazırlamak, bunları sunabilmek için gereken seviyenin orta noktası için bu seviyeden söz edilebilir. Elbette uluslararası boyuta taşınması hedeflenen kariyer için bir ileri seviyeye geçilmesi önerilir.

Hukuk İngilizcesi B1

Bu seviyede İngilizce yetkinlik çalışılacak alanda daha rahat ve yetkin bir İngilizce hakimiyetini sağlamakla birlikte Türkiye ile uluslararası hukuk kriterlerini karşılaştırma becerisi, genel ve hukuk İngilizcesi arasındaki mesleki terminolojiyi içeren bir ayrıcalık edinmek açısından önemlidir.
Hukuk İngilizcesi B1 aşamasındaki kişi sınava girdiğinde hukuksal okuma ve yazmadan sorumludur. Günümüzde birçok hukuk firması, uluslararası çalışan özel şirketler Hukuk İngilizcesi B1 sınav sonucuna göre adayları tercih etmektedir.

Uluslararası sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşın! Online Kayıt