SSAT TESTİ KULLANMA KILAVUZU

SSAT TESTİ KULLANMA KILAVUZU

SSAT Testi kullanma kılavuzu, elemantary, middle ve upper olmak üzere üç gruba göre ayrı hazırlanır. Bu üç grup yaş ve sınıf durumlarına göre belirlenir. , “Elemantary 3 ve 4. Sınıflar; Middle 5 ve 7. Sınıflar; Upper 8 ve 11. Sınıflar”

Elemantary Sınavı İçin:

Okuma: 30 dakikalık 28 soru içeren bir testtir. Okuma bölümü, her biri çoktan seçmeli dört soru içeren yedi kısa geçişten oluşur. Bu bölümler, çeşitli kültürlerden düzyazı, şiir, kurgu ve kurgu içerir. Bunlar arasından anlamlı ifadeleri çıkarmaları beklenir; sonuçsal, çıkarımsal ve değerlendirici kavrama yeteneklerini göstermeleri istenir. Okuyucu, metnin ana fikrini belirlemek için önemli fikir ve detayların anlaşıldığını kanıtlamalıdır.   Yazma: Öğrenciden bir resme bakması ve o resimde neler olduğu hakkında bir hikaye anlatması istenir. Hikayesinin bir giriş, bir gelişme ve bir sonuç içerip içermediğine bakılır.  Matematik: Temel toplama, çıkarma, çarpma ve bölme, kesirler, temel geometri kavramları (şekilleri ve özellikleri), temel ölçme kavramları, grafiklerin yorumlanması için yapılan, gördüğünü ve okuduğunu anlayıp matematiğin temel ilkeleriyle ifade edip edemediğini ölçmeye yöneliktir. Sözel: 20 dakikada 30 soruyu kapsar. Testin sözel kısmı iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi bir kelime bölümü ve ikincisi bir fikir yürütme bölümüdür. Bu bölümler, benzer, fakat aynı olmayan anlamları olan kelimelerle (eşanlamlılar) ilişkilendirme yoluyla sözcük anlamlarındaki dil, kelime ilişkileri ve nüansları anlamayı test eder. Deneysel: Bu bölümde diğer alanları içeren bir karma test yapılır. ,

Middle Sınavı için:

Sözel, nicel (matematik) ve okuduğunu anlama bölümlerinden oluşan, 5-7. Sınıflarda olan öğrenciler için çoktan seçmeli bir sınavdır.

Yazma: Öğrenci iki hikaye arasından bir seçim yaparak başlar. Düşündüklerini sistematik ve yaratıcı bir şekilde yazıp yazmadığını ölçmeyi hedefler. 25 dakikalık süre içerisinde, başlangıçta verilen iki konudan biri ile ilgili yazdıkları üzerinden değerlendirilir.

Matematik: 50 dakika içinde aritmetik, geometri ve temel matematik becerilerinizle problem çözme yeteneği ölçülür. Hesaplamalar için hesap makinesi kullanmaya gerek yoktur; zaten amaç bu olmadığı için sınav sırasında kullanmanıza izin verilmez. Hedef, sorunun neyi ifade ettiğini kavramak ve bunun üzerinden matematik diliyle yanıt vermek.

Okuduğunu Anlama: Öğrencinin okuma becerisi ve okuduğunu kavramasını tespit etmeye yönelik 40 dakikalık bir testtir.

  • Edebi kurgu
  • Beşeri bilimler (biyografi, sanat, şiir)
  • Bilim (antropoloji, astronomi, tıp)
  • Sosyal çalışmalar (tarih, sosyoloji, ekonomi)

 

gibi alanlardan 250 ile 350 kelime arasında değişen metinler verilir. Öğrenciden şunlardan biri ya da birkaçını tespit etmesi istenir:

 

• Ana fikri tanımak• Detayları göster• Sonuç çıkarmak• Bir sözcüğün veya ifadenin anlamını içerikten çıkarmak• Yazarın amacını belirleme• Yazarın tutum ve üslubunu belirleme• Görüşleri / tartışmaları anlama ve değerlendirme• Paragraftaki bilgilere dayanarak tahminler yapma *Bu bölümdeki sınav için, çok fazla kitap okuyor olmanın büyük avantajları olacaktır. Sözel: 60 sorudan oluşan kelime eş anlamlılık ve benzetmeler üzerine bir testtir. 30 dakika bir süre içinde kelime bilgisi, sözel akıl yürütme ve fikirleri mantıksal olarak ilişkilendirebilme yeteneği istenir. Eşanlamlı sorular, kelime dağarcığınızın gücünü test eder. Bu ilişkileri kurabilmek, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi harekete geçirdiğinden bu testin amacı yaratıcılık ve kelimelerle olan beceriyi anlamak üzerinedir.  Deneysel: Bu bölümde farklı alanlardan karışık olarak sorular sorulur. Süresi 15 dakikadır. Diğer alanları kapsayan çeşitlilikle hazırlanmış bir testtir.

Upper Sınavı İçin:

 

8-11. Sınıflardaki sözel, nicel (matematik) ve okuduğunu anlama bölümlerinden oluşan bir sınavdır. Testin formatına aşina olmak ve uygulama sorularının gözden geçirilmesi, testte başarı elde etmenizi daha kolay hale getirecektir.

 

Yazma: 25 dakikalık süre içerisinde verilen iki bilgiden biriyle ilgili yaratıcılık içeren bir yazı yazmanız beklenir.

 

Matematik: 50 soru, her biri 30 dakikayı içeren iki bölümde yanıtlanır. Aritmetik, temel cebir, geometri ve diğer kavramları içeren problemleri çözme becerinizi ölçen, okuduğunuzu anlayıp matematiksel yorum yapabilmenizin beklendiği bir sınavdır.  Okuma:  • Edebi kurgu • Beşeri bilimler (biyografi, sanat, şiir) • Bilim (antropoloji, astronomi, tıp) • Sosyal çalışmalar (tarih, sosyoloji, ekonomi) gibi alanlardan çıkarsama yapmanız beklenir.  Bu içeriklerin olduğu metinler 250 ile 350 arasındadır. Bu metinlerden • Ana fikri tanıma • Detayları gösterme • Sonuç çıkarmak • Bir sözcüğün veya ifadenin anlamını içerikten çıkarabilme • Yazarın amacını belirleme • Görüşleri / tartışmaları anlama ve değerlendirme • Paragraftaki bilgilere dayanarak tahminler yapma  • Yazarın tutum ve üslubunu belirleme gibi sonuçlar çıkarmanız beklenir. Okuduğunuzu anlamak, üzerinde fikir yürütmek gibi yeteneklerinizi ölçer.  Sınavın süresi 40 dakikadır.  Sözel: 60 dakikalık bu sınavda kelime bilgisi, sözel akıl yürütme ve fikirleri mantıksal olarak ilişkilendirebilme yeteneği test edilir. Eş anlamlı kelimeleri ayırt edebilme ve akıl yürütebilme konusundaki yetkinliğiniz ölçülür. Deneysel: 16 soru ve 15 dakika süreyi kapsayan bu bölümde SSAT tüm alanlardan karışık sorular sorar.

Bizimle iletişime geçin, aklınıza takılan veya öğrenmek istediğiniz herhangi bir soru ya da istek için bize mesajınızı bırakın. Biz de en kısa zamanda mesajınızı değerlendirip size geri dönüş yapalım.

SSAT Sınavı Başvuru Formu


    Uluslararası sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşın! Online Kayıt