İkinci Yabancı Diller

Genel İş İngilizcesi

Globalleşen dünya bilgi akışını baş döndürücü bir hıza oluştururken, bir yandan da şirketlerimizin ve çalışanların ihtiyaçları her geçen gün daha da arttırıyor. Yakın bir zamana kadar iyi seviyede İngilizce bilmek yabancı dil anlamında gerekli ve yeterli bir kriterken, ülkeler arası ticari ilişkilerin çeşitlenmesi, fark yaratma ve tüm dünyadan donanımlı rakiplerinin önüne geçme gibi nedenlerle profesyoneller artık ikinci bir yabancı dile ihtiyaç duymaktadır.

American Coaching Center, işte bu gibi nedenlerle Arapça, İspanyolca, Almanca, İtalyanca başta olmak üzere, şirketler için çeşitli dillerde eğitim programları yürütmektedir.

Program

American Coaching Center’ın İkinci Yabancı Dil eğitim programı haftalık 6-12 saat arasında değişmektedir. Ders programları katılımcıların seviyesine göre 3-6 aylık periyotlarla hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Haftalık ders saatleri, yine katılımcıların programlarına göre esnek olarak belirlenebilir ve eğitimler gerekirse iş yeri merkezlerinde verilebilmektedir.

Derslerde en güncel kitaplar katılımcılarımız için kullanılmakta, ders dışı aktivitelerle katılımcıların pratiklerinin de arttırılması her zaman için amaçlanmaktadır. Bunun yanında, gerek eğitim programı çerçevesinde gerekse de istediği başarıya ulaşamayan katılımcılarımız için workshop çalışmaları düzenlenmektedir.

Amaç

American Coaching Center tarafından hazırlanan İkinci Yabancı Dil eğitim programı sonunda meslek sahibi profesyonellerin ikinci yabancı dillerinde, ihtiyaç duydukları seviyedeki metinleri sorun yaşamadan okumaları, yazmaları sağlanmaktadır.

American Coaching Center, Türkiye’nin komşularıyla ilişkileri, ticari ve kültürel bağlantıları, yeniden şekillen turizm profili, yükseköğrenim çağındaki öğrencilerin yurtdışı eğitim tercihleri gibi kriterler göz önünde bulundurulduğunda, şirketler ve şirket çalışanı profesyoneller için aşağıdaki dillerde İkinci Yabancı Dil Eğitimi sunmaktadır:

Arapça
İspanyolca
Almanca
İtalyanca

Uluslararası sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşın! Online Kayıt