AMERİKA’DA ÜNİVERSİTE BURSUNA GİDEN YOL ELTiS® SINAVI İLE LİSE

AMERİKA’DA ÜNİVERSİTE BURSUNA GİDEN YOL ELTiS® SINAVI İLE LİSE

Amerika’da okumak artık yalnızca üniversite için düşünülebilecek bir seçenek olmaktan çıktı. Pek çok aile yaşam şartları göz önünde bulundurulduğunda çocuklarının lise eğitimi için Amerika’yı tercih etmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri Amerika’da lise okumanın, aynı ülkedeki üniversite eğitiminin kapısını aralaması ve aynı zamanda çocuklarının yalnızca zihinsel olarak değil, bedensel ve duygusal olarak gelişmesi ve kendine güvenmesini de sağlayan bir müfredat sunmasıdır. Bu da öğrencinin geri kalan yaşamında, bir birey olarak kendisini daha rahat bir şekilde ortaya koyması ve ifade etmesini ortaya koymaktadır.
Test Hizmetleri Amerika’da lise okumanın birincil talebi olan dil şartını karşılamanız için ELTiS®’i sunmaktadır. ELTiS® İngilizce seviye tespit sınavı olup, Amerikan liseleri tarafından talep edilen dil yeterlilik koşullarını karşılayarak bunu iki yıl geçerli sertifika şile ortaya koymaktadır. Genel olarak anlama ve yorumlama üzerine şekillenen sınav, salt dil bilgisinden çok kendini ifade edebilme ve okuduklarını yorumlayabilme kabiliyetini ölçmektedir. Amerika’da lise okumanın en önemli getirilerinden olan üniversite eğitimine giden yolda ELTiS® size liseden itibaren bir patika açmaktadır. Böylelikle üniversitelerden burs alma imkanınız da yukarı seviyelere çıkmaktadır.
Amerika’daki üniversiteler Akademik bursların yanında Atletizm bursları da sağlamaktadır. Atletizm bursları üniversite adına etkili çalışmalar yürütmeniz ve yarışmalara katılmanızı gerektirmektedir. Bu burslar genellikle futbol, basketbol, voleybol ve tenis sporları üzerine sunulmaktadır. Öğrenciler yarı burslu ve tam burslu olabilmektedirler. Spor bursundan faydalanacak öğrenciler için Temmuz ayında 10 günlük kamp programı zorunlu tutulmaktadır.
Akademik burslar öğrenci başarısını esas almaktadır ve bu noktada ön plana çıkan not ortalaması, kazanılan ödüller ve toplumsal faaliyetlere gösterilen ilgidir. Burslar yaşam giderlerinin tamamını karşılamasa da %85’e varan oranlarda bir ödenek sağlamaktadır.

Leave a comment

Uluslararası sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşın! Online Kayıt