LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)

LEED sertifikasyon programına dahil olan yüksek mimarlar, Türkiye’de ve uluslararası kurumlarda kariyer hedeflerini yükseltirken sektörlerinde de dikkat çeken bir pozisyona ulaşmaktadır. Bireysel anlamda mesleki uzmanlığı belgeleyen bu sertifikaya dünya üzerinde az sayıda mimar sahip olabilmektedir.

Tesislerin enerjiyi kaliteli ve verimli kullanıp kullanmadığı üzerine teknik bir değerlendirme sunma amaçlı olarak U.S. Green Building Council tarafından geliştirilen LEED® yapıların enerji verimliliği optimizasyonunu temel almaktadır. Orta ve büyük ölçekli projelerde planlama, tasarım ve inşaat yönetiminin yanı sıra enerjini verimli kullanımı da önemli bir kıstas olarak ortaya çıkmaktadır.

LEED® dünyada kullanılan en yaygın çevreci bina değerlendirme sistemidir. İç donanımdan işletmeye, hemen hemen bütün projelere uygun bir yapılanma sunmaktadır.

LEED® Sertifikaları dört ayrı seviyede verilmektedir. Certified 40-49 puan, Silver 50-59 puan, Gold 60-79 puan, Platinum 80 ve üstü puan.

Uluslararası sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşın! Online Kayıt