CISI (Chartered Institute for Securities & Investment)

CISI (Chartered Institute for Securities & Investment)

CISI sertifikasına sahip olan finans sektörü uzmanları, dünyadaki ülke yönetimlerinin ve firmaların saygınlığını koruyan ve kamuyla güvenilir ve açık bir düzeyde iletişim kurabilecek bir organizasyonun parçası olabilmektedirler. Bireysel ve kurum bazlı yapılan uygulamalarda sertifika almaya hak kazanan adaylar, kurumlarını uluslararası finans piyasasında temsil edebilmektedirler.

CISI üç aşamayı temel almaktadır.

Bilgi: Mesleki yeterlilik ve işe başlamada ilk adımın atılmasını sağlayacak düzeyde bilgiye sahip olunup olunmadığı denetlenmektedir.

Beceri: Mesleki gelişim sürekliliğini temele alan pratik sürecine üyeliği temel almaktadır.

Davranış: Profesyonel çalışma ortamı standartlarını korumayı amaçlamaktadır.

CISI profesyonel yaklaşımın bilgi, beceri ve davranış nosyonlarının sağlıklı ve verimli bir birleşimi olduğunu temellendirmek ve bütünlüklü bir hareket biçimi geliştirmek düzleminde ilerlemesini temellendirmektedir. CISI menkul kıymetler, yatırım ve finansal planlama alanlarında uzmanlık sunmaktadır. Finansal hizmetlerde bireylerin endüstride daha derinlemesine bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşın! Online Kayıt