İngilizce Hazırlık

İngilizce Hazırlık – A1

CEFR (The Common European Framework-Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) tarafından uluslararası standart ölçülerine göre dilde yeterlilik seviyelerinde A1 düzeyini başlangıç seviyesi olarak belirlemiştir. A1 seviyesi İngilizce hazırlık programları kapsamında da bu seviye için öğrenciler yetiştirilerek diğer aşamalara geçişlerini sağlamak hedeflenmektedir. A1 seviyesinin tespiti için sınavlar yapılmakla birlikte henüz A1 yeterlik ölçütüne ulaşamayanlara kapsamlı eğitimler birebir çalışma programlarıyla veriliyor.

A1 seviyesi henüz akademik anlamda bir çalışma yapabilmeyi, profesyonel İngilizce gerektiren ilerlemeleri sağlamak için yeterli değildir. Bu nedenle bu aşamanın hemen ardından diğer seviyeler için daha kapsamlı çalışmalar gerekiyor. A1 seviyesini geçmeden diğer seviyelerde başarı sağlanamayacağı için İngilizce hazırlık A1 seviye eğitimlerinin peşi sıra sınavlara girerek gelişim süreci ve yeterlilik tespiti yapılabilmektedir.

İngilizce Hazırlık A2

A2 seviyesi İngilizcenin en temel konularında görece uzmanlaşmış, kendini daha iyi ifade edebilen ama hala profesyonel ve akademik anlamda bir yeterliliği olmayanlar içindir. A2 seviyesi İngilizce hazırlık programlarından yararlanmak isteyenlerin A1 yeterlilik sınavlarını geçmesi beklenir. Bu da temel İngilizce düzeyini kavramış, üstüne yeni bilgiler ekleyebilecek durumda olmayı içerir. 

A2 seviyesini takip edecek B1 ve B2 ile sonrasındaki eğitim tercihe yöneliktir. Ancak İngilizce öğrenmek amacıyla yola çıkıldıysa bu süreç devam etmelidir. A2 seviyesinde öğrenciler sıkça karşılaşılan günlük kelimeleri kullanılarak yazılmış kısa ve basit metinleri okuyabilirler. Daha kapsamlı bir anlama için eğitimin devam etmesi önerilir. İngilizce hazırlık A2 eğitimleri A1 ile birlikte alınabileceği gibi daha önceden A1 seviyesini geçmiş ama çeşitli nedenlerle devam etmemiş kişiler için de verilmektedir.

İngilizce Hazırlık – B1

Orta derecede İngilizce olarak da tanımlanan B1 seviyesi için A2 sınavlarının geçilmiş olması gereklidir. Bu seviye, akademik ve profesyonel hedeflemeler için gereklidir. Bundan sonrası İngilizcenin hazırlık eğitim programlarıyla geliştirilmesi anlamına gelir.
CEFR standartlarında orta seviyeyi tanımlayan B1 temelden biraz daha ileri bir seviyeyi ifade etmekle birlikte henüz İngilizce gerektiren bir kariyer ya da akademik eğitim için yeterli değildir. İngilizce hazırlık B1 programlarında birebir eğitimlerle bu süreç hızla ileri seviyelere taşınabilmektedir. Diğer seviyeler için gerekecek olan sınavlar için bu eğitim ve hazırlık programlarında seviyeler arasındaki mesafenin kısaldığı görülmektedir.

İngilizce Hazırlık – B2

Seviyeler içinde, CEFR tarafından orta seviye olarak kabul edilen bu aşamada diğer ileri seviyelere geçiş için gerekli donanım ve anlama mümkündür. Elbette henüz çalışma ve dil yetkinliği konusunda yeterli olarak görülmese de İngilizce hazırlık B2 alan kişinin diğer seviyelere geçmesi çok daha kolaydır. Bunun için B1 sınavlarının geçilmesi ve İngilizce eğitimlerine devam edilmesi gereklidir. Orta seviyenin henüz ileri seviyelerde olmadığı düşünülecek olursa bu noktadan itibaren kesinti tavsiye edilmez. Henüz belli, temel ifadeler ve kullanım kalıpları içinde bir sınır söz konusudur ve gelişmesi için İngilizce hazırlık eğitimlerinin sürmesi gerekmektedir. 

İngilizce Hazırlık B2 eğitimleri sonunda girilecek sınavlarla Upper Intermediate seviyesi geçilmiş olur. Bu seviyede kişinin diğer seviyelere göre çok daha fazla kelime bilgisi vardır; yazma ve konuşmada artık daha rahattır. Daha sonraki eğitimlerle bu akademik seviyeye doğru ilerlemektedir. 

İngilizce Hazırlık – C1

C1 seviyesi ileri seviye olarak kabul edilmektedir. İngilizce Hazırlık C1 aşamasına gelen kişi A1, A2, B1, B2 seviyelerini geçmiş artık daha kapsamlı bir İngilizce yetkinliğine erişmeye hazır demektir. Diğer seviye sınavlarının sonunda akademik ve kariyer İngilizcesi ve daha fazla yetkinlik gerektiren İngilizce yolunda ilerleyebilmektedir.
C1 seviyesi dil seviyesine hakim olmak demektir. İngilizce hazırlık C1 seviyesini alan kişi artık anlama, yazma, konuşma anlamında yetkinlik kazanmıştır. C1 İngilizce hazırlık sonrasında girilecek sınavla artık ileri seviyede İngilizce yetkinliği kanıtlanabilir.

Uluslararası sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşın! Online Kayıt