Speaking Club

Genel İş İngilizcesi

ACCSpeaking Club ile İngilizceyi hızlı, etkili ve akıcı konuşun!

American Coaching Center’da profesyonel eğitimcilerimiz tarafından verilenworkshop’larsırasında İngilizce’yi en doğal ve akışkan haliyle konuşabilmenin yolları öğretilmekte, uygulamalarla pekiştirilmektedir.

Workshop’larımızın en büyük özelliği, içeriğinin uluslararası İngilizce Yeterlilik Sınavları’nda ölçülebilir konuşma yeteneğini pekiştirir nitelikte olmasıdır. Eğitmenlerimiz sınav sisteminin gerektirdiği ve skoru etkileyen noktalar vurgulanırken, öğrencinin konuşma konusunda özgüvene sahip hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Tüm dillerin amacı iletişimdir, konuşmak ise iletişimin temelidir. Konuşarak fikirler belirtilmekte, kişiler arasında bilgi akışı sağlanmaktadır.

Konuşma, dinleme, yazma ve okuma hepsi birlikte hem kendi dilimizde hem de yabancı bir dilde anlamlı bir iletişim süreci geçirmemizi sağlamaktadır.

Ancak aynı şeyi yazılı ve sözlü ifade ederken çoğu zaman dili farklı biçimde kullanırız. Yazmak sonradan kazanılmış ve öğrenilmiş bir edim olduğundan, çocukluktan itibaren ‘doğal’ olarak kazandığımız konuşma becerisi daha ‘gerçek’tir. Yabancı dil öğrenenlerin çoğunun daha iyi yazarken, kendilerini sözlü ifade etmeye geldiğinde zorlanmalarının sebebi budur.

Ülkemizde yabancı dil eğitimi alan çoğu kişinin konuşamamaktan yakınması, eğitim sistemimizin konuşmaya pratiği yapmaya yeterince fırsat sağlamaması ve müfredatın teoriye dayalı olmasından kaynaklanmaktadır.

Oysa konuşma dili teorik dil kuralları göz önüne alındığında daha az resmi, daha az sistematiktir. Konuşma dilinde kelimeler günlük hayatta kullanılanlardan seçilir ve konuşma esnasında spontane olarak sıralan cümleler kurulur. Bunun yanında mimik ve jestlerle konuşma zenginleştirilir ve karşımızdakinin tepkileriyle de konuşma yön bulur.

Yabancı dil yeterliliği ölçülürken, bu farkı ortaya koyma becerimizi göstermemiz beklenmektedir.

Saat ücreti 49 $’dır.

Uluslararası sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşın! Online Kayıt