GRE (Graduate Record Examinations)

GRE (Graduate Record Examinations)

Lisansüstü eğitim hedeflerinizi gerçekleştirmede önemli bir adım olan GRE sınavları farklı alanlardaki becerilerinizi ölçmektedir. Sınav sonuçları okulların talep ettiği alanlara özel olarak gönderilebilmektedir. Türkiye’de uygulanan ALES sınavının yurtdışına yönelik eşdeğeridir.

GRE temelde üç alan üzerine odaklanmaktadır.

Sözel Akıl Yürütme: Sözel alan üzerine gerçekleştirilen akıl yürütme edimi analiz ve sonuç çıkarma becerisi üzerine odaklanmaktadır. Metnin yazılma amacı, önemli noktalarını anlama, metni özetleme ve kelime anlamlarına hakim olabilme zeminine özel bir eğilimi temellendiren sınav ilişkileri kavrama ve hikayeleştirme biçimine hitap etmektedir. Karmaşık bir yapıya odaklanılmaktadır.

Niceliksel Akıl Yürütme: Nicel bilgileri anlama, yorumlama ve analiz etme, matematiksel modellerle problem çözme ve veri analizi yapma üzerine eğilen bu bölüm uygulama becerisini ölçmektedir.

Analitik Yazma: Örneklerle ve mevcut iddiaları destekleyerek eleştirel düşünme biçimini geliştirmek ve kendini analitik olarak ifade edebilmek üzerine bir yaklaşım geliştirilen bu alanda bütünleşik bir yaklaşım kurgulanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Yüksek lisans, İşletme alanında master, doktora derecesi kazanmak için başvuru ön şartı olarak GRE sınavına katılması gerekenler.

Sınav hakkında

160’tan fazla ülkede 1000’den fazla test merkezinde kullanılabilmektedir. Ayda üç kez katılım gösterilebilen test hem bilgisayar ortamında hem de kağıt üzerinde gerçekleştirilebilmektedir. Sınav toplamda yaklaşık olarak 4 saat sürmektedir.

Uluslararası sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşın! Online Kayıt