ELTiS® (English Language Test for International Students) SINAV SORULARI

ELTiS® (English Language Test for International Students) SINAV SORULARI

Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı olarak bilinen ELTiS®, yurtdışına gidecek öğrencilerin oradaki İngilizce dersleri kavrama potansiyelini, sahip oldukları İngilizce ile orada eğitim görüp göremeyeceklerini tespit eder. Birçok okulun yeterlilik için gerekli gördüğü ELTiS® sınav soruları “listening”, “reading” olarak iki bölümde gerçekleşiyor. Yalnızca İngiltere’deki okullar için ayrıca bir “speaking” sınavı yapılmaktadır. Burada da Test Hizmetleri’nin deneyimli uzman kadrosu tarafından özel bir mülakatla sınav gerçekleşiyor.

 

ELTiS® sınav soruları, öğrencilerin İngilizce’nin eğitim dili olduğu ortaokul sınıflarının İngilizce gereksinimlerini yönetme yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Dinleme ve okuma bölümleri için iki yeteneğin de güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmeye yönelik sorular hazırlanıyor. ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve İrlanda başta olmak üzere pek çok ülkede ELTiS® sonucu istenmektedir.

 

ELTiS® sınav sorularının iki aşaması da farklı süre ve soru sayılarından oluşuyor. Öğrencinin okuduğunu ve dinleyebildiğini anlayabilmeleri, kendilerini buna göre nasıl ifade ettiklerini anlamak esas alınıyor. 24 Listening, 26 Reading olmak üzere 50 sorudan oluşan sınavın toplam süresi 70 dakikadır. Sınavın puanlaması 265 baz alınarak yapılıyor.

Dinleme (Listening) Testi, yaklaşık 25 dakika süren bir CD’den çalınır, ancak soruların yanıtlanması için duraklama/bekleme süresi ile test oturumunun başlatılması ve sonlandırılması için ek süre gerekebilir.

Okuma Testi yaklaşık 45 dakika sürer; Test süresi biraz değişse de, ELTiS® bir hız testi yerine bir güç testi olarak tasarlanmıştır. Ona göre yeterlilik sınanır.

 

Listening Testi sorularının içeriği:

 

Dinleme bölümü, okulda konuşulan İngilizce’yi ne kadar iyi anladığınızı sınar. Kayıtları dinleyecek ve duyduklarınızla ilgili soruları cevaplamanız beklenir. Soruları bir test kitapçığında okuyarak cevaplarınızı bir cevap sayfasına yazarsınız. Her sorudan sonra kaydın, soruyu cevaplamak için zaman vermesi için bir duraksama bölümü vardır. ELTiS® Dinleme bölümündeki sorular ana fikirlere, ayrıntılara ve ima edilen anlamlara odaklanmaktadır.

 

  1. Bölüm: Sınıf Talimatlarını Takip Etme:

 

Bu bölümde dört soru var. Öğrencilerin öğretmenlerinin verdiği direktifleri anlama yeteneklerini ölçer. Her bir test sorusu için, öğrencilere bir resim gösterilir ve öğrenciler konuyla ilgili üç farklı yönlendirme sorusuyla karşılaşırlar. Yönlendirmeler maksimum 30 kelime uzunluğundadır.

 

  1. Bölüm: Matematiksel Dili Anlama:

Yine burada da dört soru yer alır. Öğrencilerin kelime problemlerini ve yaygın matematik söz dağarcığını-kavramların dilini anlama becerilerini ölçer. Her soru için, CD’deki konuşmacı bir problemi anlatıp nasıl çözüleceğini açıklar. Problemi ve çözümünü iki kez duyduktan sonra, öğrenciler çözüme karşılık gelen bir matematiksel ifadeyi seçerler. Öğrencilerin sadece çözümün İngilizce açıklamasının matematiksel gösterimiyle arasındaki bağlantıyı kurması gerekir. Sözcük problemleri, temel aritmetik işlemleri, kesirleri ve yüzdelerini içerir.

 

  1. Bölüm: Sınıf Diyaloğunu Anlamak

Bu bölümde, her biri üç anlama gelen üç soruya dair diyaloglar vardır. Sorular, öğrencilerin sınıf ortamını içeren diyaloğun ayrıntılarını anlama becerisine odaklanır. Diyaloglar bir öğretmenle öğrenci arasında ya da iki öğrenci arasında olabilir.

 

  1. Bölüm: Dinleyerek Akademik Anlatımlara Cevap Verme

 

Bu bölümde iki konferans tipi sunum ve yedi soru vardır. Sorular, öğrencilerin konferansa dair detay ve ana fikirleri anlaması beklenir.

Reading Testi sorularının içeriği:

Okuma bölümü, okul içeriğinde yazılı İngilizceyi anlama yeteneğini test eder. İlk bölüm, cümleleri anlamlı hale getirmek için akademik bir kelime veya cümle ile tamamlamanızı isteyen bir sorudur. Diğer iki test bölümünde, grafikler görüp bir dizi konu alanından (Bilim veya Tarih gibi) ders kitabı benzeri pasajlar okursunuz. Sorular, ana fikirler, detaylar, ima edilen anlamlar ve içerikteki kelime dağarcığını sormaktadır. Dinleme bölümünde olduğu gibi ana amaç, metnin ne anlama geldiğini anladığınızı göstermektir.

 

1.      Bölüm: Kelime Bilgisi Tespiti
Bu bölümün her biri eksik bir kelimeden oluşan yedi cümle vardır. Öğrencilerin genel ve içeriğe özgü akademik kelime bilgisini ölçer. Öğrenciler, uygun kelimeyi seçmek için her cümledeki içeriğe dair ipuçlarını kullanırlar.

2.      Bölüm: Grafik ve İstatistik Okuma Bu bölüm 4 aşamalıdır. Öğrencilerin grafik veya tablo formunda sunulan bilgileri anlama yeteneklerini ölçer. Sorular, ana fikir ve gerçekler, karşılaştırmalar ve sıralamalar gibi detaylara odaklanır.

3.      Bölüm: Akademik Metinleri Okumak ve Cevaplama Bu bölümde, her metinle ilişkili beş akademik metin ve 15 soru vardır. Öğrencilerin metnin ana fikrini ve ayrıntılarını anlama yeteneklerini ölçer. Sorular, içerikte açıkça belirtilen olguları, karşılaştırmaları, sıralamayı, sebep-sonuç ilişkisini, tahminleri, duyguları ve kelimeleri anlamaya odaklanır.

ELTiS® sınav soruları, öğrencinin kavraması ve özellikle de kelimelerden anlamı çıkarıp bağlantı kurması gibi konulara önem verir. Çok fazla ders bilgisiyle değil, dili bütün olanaklarıyla “anlamlı” şekilde kullanmaya yöneliktir.

 

Test Hizmetleri olarak Kanada ve Amerika dışında Okullarınızda ELTiS® sınavı uygulayan tek güvenilir adres olarak İstanbul’da hizmet vermekteyiz. Başka bir yerde ELTiS® sınavına girildiğine dair bilgi alırsanız, lütfen bize haber verin. Okullarınızda ELTiS® sınavı uygulamak ya da bir ELTiS® sınavı uzmanıyla görüşmek isterseniz bizlerden bilgi alabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçin, aklınıza takılan veya öğrenmek istediğiniz herhangi bir soru ya da istek için bize mesajınızı bırakın. Biz de en kısa zamanda mesajınızı değerlendirip size geri dönüş yapalım.

Eltis Sınavı Başvuru Formu


    Uluslararası sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşın! Online Kayıt